Year:2023   Volume: 2   Issue: 2   Area: Kültürel Miras

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 31

Gerard Edward Cheshire ORCID Icon

BİR ORTAÇAĞ HARİTASININ KRİPTOGRAFİSİ VE PALEOGRAFİSİ

Bu araştırma, arşiv numarası MS 408 olan bir Ortaçağ haritasının üzerinde yazılanları okuma tekniğini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazı dili ile yazı sistemi tam olarak bilinmemesi nedeniyle dilbilimciler arasında karışıklığa neden olmuştur. 2017 yılında haritaya çizilen resimlerin yanlarında bulunan metinlerin çevrilmesine imkân tanınmıştır. Araştırmada alfabe sembollerinin ve Ortaçağ metinlerinin İngilizceye çevrilmesinde kullanılan yöntemler dört örnekle açıklanmaya çalışılmıştır. Haritanın dili İber Roma dilinin Yunanca ile Latincenin karışmış arkaik biçimindedir. Yazı sistemi ise antik Yunan, Fenike v Arap alfabelerine dayanmaktadır. Harita, 1444 yılında yaşanan volkanik patlamanın ardından Tiren Denizi’ndeki kurtarma görevini belgelemek üzere Ischia’daki Castello Aragonese rahibeleri tarafından hazırlanmıştır. Haritanın tarihi sigla olarak da bilinen Latince kısaltma ile yazılmıştır.

Keywords: Ortaçağ, El Yazması, MS 408, Voynich, Ischia


THE CRYPTOGRAPHY AND PALAEOGRAPHY OF A MEDIEVAL NARRATIVE MAP

This article demonstrates the technique used for reading the narrative of a Medieval map, listed as MS 408. The writing system and language had confounded linguistics scholars for some time because both were unfamiliar, but they were explained in 2017, allowing the translation of scripts and annotations accompanying the images drawn on the map. Here four examples are presented to explain the procedure used in transliterating the alphabet symbols and then translating the Medieval phrasing into English. The language of the map is an archaic form of Iberian Romance, mixed with Greek and Latin. The writing system is based on the ancient Greek, and Phoenician and Arabic alphabets. The map was created by the nuns at Castello Aragonese, Ischia, to record a rescue mission in the Tyrrhenian Sea, following a volcanic eruption in the year 1444. The date is included on the map, written in Latin abbreviation, otherwise known as sigla.

Anahtar Kelimeler: Medieval, Manuscript, MS 408, Voynich, Ischia

Page Range: 22-55


147