Yayın Politikası

  1. Anasayfa
  2. Yayın Politikası

Yayın Politikası

Arteoloji Dergisi’nin yayın dili Türkçe, İngilizce ve İtalyanca’dır. Özgün ve kuramsal araştırma, inceleme, derleme, kitap tanıtımı ve çeviri makalelere yer verilir. Akademik çalışmanın yeni bulgu ve bilgilere sahip bir değere sahip olması beklenir. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Müzecilik, Mitoloji, Kültürel Miras, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım ve Güzel Sanatlar alanındaki kuramsal nitelikli çalışmaların ve literatüre önemli katkı sağlayacak araştırmaların yayınlanması esas olup bu hedef doğrultusundaki yayınlara yer verilecektir. Gönderilen makaleler için editör tarafından hakem süreci başlamadan önce intihal benzerlik raporu alınacaktır. Benzerlik oranı %15’ten fazla olan çalışmalar iade edilecek ve gerekirse düzeltme istenecektir.

Açık erişim politikası gereği, dergide yayımlanan makaleler, finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. Makalelerin ticari amaçlı kullanılması için yazarlardan ve dergiden yazılı izin alınması gereklidir.

Ne editörler ne de editörler kurulu yazarların ifade ettiği görüşlerden ve dergideki yayınlanan yazıların içeriğinden sorumlu değildir. Özgünlük, yazıların okunması ve hatalar bireysel yazarların sorumluluğundadır. Arteoloji Dergisi'nde inceleme ve yayınlanmak üzere gönderilen tüm yazılar, özgünlük, etik konular ve faydalı katkılar için çift-kör incelemelere tabi tutulmaktadır. Hakemlerin kararları dergide yayınlanacak makaleler için tek araçtır ve kesindir.

Tüm makaleler kişisel, eğitsel ve bilimsel amaçlar için ücretsiz olarak indirilebilir (CC BY-NC Creative Commons sertifikasi). Daha geniş küresel bilgi alışverişini desteklemesi ilkesine dayanarak bu derginin içeriğine anında erişim sağlanabilir.

Danışma Kurulu kararına göre yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Kör hakem değerlendirmelerinden geçen çalışmalar yayınlanmak üzere sıraya alınmaktadır. Yazarlar imzaladıkları yayın hakkı devir formu ile eserlerinin telifsiz yayınlanma hakkını Arteoloji Dergisi'ne devretmeyi kabul etmiş sayılır. Yayınlanan makaleler internet tarafından arşivlenmektedir.