Yıl:2022   Cilt: 1   Sayı: 2   Alan: Sanat Tarihi

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 14

Onur Kara ORCID Icon

PERGE ANTİK KENTİ DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU (BİZANS) DÖNEMİ “A KİLİSESİ” ÜZERİNE NOTLAR

Adı Soyadı* Özet Antalya’nın 18 km. doğusunda, Aksu İlçesi sınırlarında kalan Perge, Roma kentleri içinde planlamaya dayalı kent modeli ve yapılanma karakteri ile yalnızca Pamphylia Bölgesi’nin değil bütün Anadolu’nun en düzenli yerleşimlerindendir. Günümüz Aksu Nehri (Kestros) yakınlarında, verimli Pamphylia Ovası’ndaki coğrafyada konumlandırılmış Kent; Helenistik, Roma ve Doğu Roma (Bizans) olmak üzere üç ayrı dönemde altın çağını yaşamıştır. 1946 yılından günümüze değin Türk Bilim insanlarınca arkeolojik kazıların yürütüldüğü Perge’de, öteden beri kazı tarihçesinde en az verinin geldiği dönem Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) Dönemi’dir. Pamphylia Secunda’nın başkentliğini yapmış Perge, anılan zaman diliminde Başpiskoposluk Merkezi olmuştur. Süreç içerisinde Kentte iki büyük Bazilika (A ve B Kilisesi), yanı sıra küçük şapeller ve ayazmalar inşa edilmiştir. 2012-2019 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Antalya Müzesi Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen programlar dahilinde tek yapı ölçeğinde kazısı tamamlanarak Kente kazandırılan A Kilisesi, MS 5.-6. yüzyıl Kent ve Bölge mimarisine referans sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Perge, A Kilisesi, Bazilika, Doğu Roma (Bizans), Mimari.

5


NOTES ON THE “CHURCH A” FROM EASTERN ROMAN (BYZANTINE) EMPIRE PERIOD AT PERGE

The ancient city of Perge is located 18 km. east of Antalya within the territory of the Aksu District. It is one of the best-arranged settlements among the Roman cities not only of Pamphylia but also all of Anatolia with its preplanned urban model and structured character. The city was founded in the vicinity of Aksu River (Kestros) on the fertile and topographically unchallenging Pamphylian plain, and saw Golden Ages during three different historical periods, including Hellenistic, Roman, and Eastern Roman Empire. Archeological excavations have been carried out by Turkish scholars at Perge since 1946, where the least number of archaeological findings unearthed during the excavations belonged to the Eastern Roman Empire (Byzantium) Period. Perge, the capital of Pamphylia Secunda, was also the Archbishopric Center during the relevant timeframe. Two major Basilicas (Church A and Church B) and several small chapels, and Holy Springs were built during the era. The excavation work on Church A was carried out between 2012 and 2019 based on single-structure-scale in the scope of programs by Antalya Museum Directorate on behalf of Ministry of Culture. Church A provided insight into the Urban and Regional architecture of the 5th-6th Century AD.

Keywords: Key Words: Perge, Church A, Basilica, Eastern Roman (Byzantine), Architecture.

5

Sayfa Aralığı: 73-93