Year:2022   Volume: 1   Issue: 2   Area: Güzel Sanatlar

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 11

Kerem Güman ORCID Icon

THE BIOPOLITICS OF THE COLOSSUS

The dynamics of creating a narrative for videogames are varying mostly due to the commercial needs of the videogame market. Many of those that have similar repetitive dynamics dependent upon various hype mechanisms such as fan service are intended to keep the gamer population under the brand. There are but few of those narrative videogames try to be as original as they can, creating their own audience by introducing their own rules to the market. The objective of this paper is to question if a narrative of a videogame can define its own ludological aspects and in doing so what makes an interactive story a contemporary art piece beyond any commercial success by bringing the two worlds together. Literature review method has been used for this manuscript to gather supportive references for the discourse. After collecting enough info on the research subject, the videogame called Shadow of the Colossus (Team Ico, Bluepoint Games, Japan Studio. 2018) has been chosen as a sample.

Keywords: Videogame market, Environmental issues, Paul-Michel Foucault, Contemporary art, Serious games.


THE BIOPOLITICS OF THE COLOSSUS

Video oyunları için bir anlatı yaratmanın dinamikleri, çoğunlukla video oyunu pazarının ticari ihtiyaçları nedeniyle değişmektedir. Hayran servisi gibi çeşitli yanıltıcı reklam mekanizmalarına bağlı benzer tekrarlayan dinamiklere sahip olanların çoğu, oyuncu popülasyonunu marka altında tutmayı amaçlamaktadır. Piyasaya rağmen kendi kurallarını dayatarak ve kendi izleyicilerini yaratarak olabildiğince orijinal olmaya çalışan bu anlatı oyunlarından çok az örnek vardır. Bu makalenin amacı, bir video oyunu anlatısının kendi oyunbilimsel yönlerini tanımlayıp tanımlayamayacağını ve bunu yaparken, iki ayrı dünyayı bir araya getirerek etkileşimli bir hikâyeyi herhangi bir ticari başarının ötesinde çağdaş bir sanat eseri yapan şeyin ne olduğunu sorgulamaktır. Bu yazıda, söylem için destekleyici referanslar toplamak amacıyla literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma konusu hakkında yeterli bilgi toplandıktan sonra örneklem olarak Shadow of the Colossus (Team Ico, Bluepoint Games, Japan Studio. 2018) adlı video oyunu seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Video oyunları piyasası, Çevresel sorunlar, Paul-Michel Foucault, Güncel Sanat, Ciddi oyunlar.

Page Range: 38-58


626